Llistat d’alumnes assignats a l’Eiximenis i llista d’espera

Ja podeu consultar les llistes relatives a l’alumnat assignat al centre amb indicació de la primera petició, l’alumnat preinscrits al centre i la llista d’espera.

La utilitat de la llista d’espera és, en supòsit que hi hagués alguna baixa o no es fes efectiva alguna matriculació, la plaça s’adjudicarà a partir d’aquesta llista per l’ordre establert de manera estricta.