Arquitectura i Entorn

PROGRAMA PEDAGÒGIC D’ARQUITECTURA I ENTORN

A la nostra escola se li va concedir la Beca “Joaquim Pallach” el curs 1996-1997, amb el projecte d’innovació educativa Somni/Realitat Invisible. Aquest curs, com a resultat del seu desenvolupament, creixement, ampliació i evolució, pren el nom de Programa Pedagògic d’Arquitectura i Entorn i s’enriqueix amb la introducció del projecte “Taller d’Anatomia – La mà que pensa”. Aquest programa pedagògic té un caràcter globalitzador ja que interrelaciona continguts de geometria, llenguatge i educació artística.

Revista magaZINE n.5 publicada. Gaudeix-la!
+ +