Espais

EL TREBALL PER ESPAIS

A l’etapa infantil tenim muntats uns espais d’aprenentatge on el nen i la nena aprenen d’una manera activa i significativa, en un context real i entre iguals. La mestra no és només una transmissora de coneixement sinó una guia que desvetlla curiositat en l’infant i el motiva i anima a construir el seu propi aprenentatge, convertint-se en el protagonista principal de tot el procés.

El treball per espais es porta a terme quatre dies a la setmana. Els nens i les nenes dels tres cursos de l’etapa infantil es reparteixen en cinc grups heterogenis i cadascun d’ells passa per un espai diferent cada dia. Setmanalment cada ambient canvia d’activitat.

Revista magaZINE n.5 publicada. Gaudeix-la!
+ +