Xarxa de CME

La coordinadora de mobilitat educativa (CME) és la figura interna de l’equip docent i de referència en cada centre educatiu en matèria de mobilitat escolar sostenible, segura, autònoma i saludable, que té la funció d’enllaç entre l’escola, les famílies, els alumnes i tots els agents implicats.

Si en vols saber més, consulta el Manual de benvinguda de la Xarxa de CME o bé la pàgina de l’Ajuntament de Girona.

Revista magaZINE n.5 publicada. Gaudeix-la!
+ +