Subvencions Ajuntament

Al llarg de curs 2021-2022, l’escola Eiximenis s’ha beneficiat del programa de subvencions adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona, rebent el suport econòmic de l’Ajuntament de Girona en els següents programes:
– Activa el teu projecte, amb un import de 1.400 €, per destinar a la primera fase de “Future Classroom Lab”.
– Biblioteca escolar – Modalitat 1, amb un import de 583,33 €, per a l’ampliació del fons de llibres d’imaginació i coneixement.