Llista de sol·licituds i puntuació provisional (21/04/2023)

El dia 21 d’abril de 2023 es va fer pública la llista de sol·licituds que han demanat el centre en primera petició i la puntuació provisional que han obtingut.