Publicació del llistat definitiu – curs 2022-23

Publicació dels alumnes assignats al centre el curs 2022-23 i llista d’espera