Ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2021-2022

Us avancem que el període per a presentar les sol·licituds d’ajut individual de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques pel curs 2021-2022 serà del 10 al 31 de maig de 2021.
Pels alumnes que han de sol·licitar la gratuïtat de menjador escolar pel curs 2021-2022, perquè viuen en un municipi sense oferta educativa (i utilitzen el transport) el període serà del 7 al 18 de juny de 2021.

Cal destacar la novetat que els ciutadans hauran d’accedir al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.).

També serà condició indispensable indicar l’IDALU (RALC) de l’alumnat sol·licitant, seguint les instruccions del Departament d’Educació.

 

Publicació de l'oferta inicialAQUÍ